U skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja („Uslovi poslovanja“) prodavac je privredno društvo BLUZON doo Kraljevo, registrovano pred Agencijom za privredne registre, koje prodaju vrši preko svoje internet stranice www.bluzon.store, dok je kupac svako pravno ili fizičko lice koje putem internet prodavnice kupuje bilo koji proizvod iz BLUZON prodajnog asortimana.

1. Opšti podaci o prodavcu

1.1. Trgovinu putem internet stranice bluzon.store obavlja BLUZON doo Kraljevo, sa registrovanim sedištem na adresi Sveti Nikolaj Žički 21, 36000 Kraljevo , matični broj: 06742256, PIB 10457582, šifra delatnosti: 4759 – Trgovina garderobom na malo , kontakt e-mail: info@bluzon.store

2. Uslovi  I načini plaćanja

2.1. Za svaki kupljeni proizvod, Kupac će Prodavcu platiti ceo iznos poručenih proizvoda na jedan od sledećih načina:

I. Avansno virmanom (uplatnicom u pošti ili banci, kao I elektronskim putem na osnovu dobijenog predračuna).

II. Avansno PayPal-om.

III.  Pouzećem, odnosno plaćanjem narudžbenice kuriru prilikom preuzimanja pošiljke.

3. Cene

3.1. Sve cene koje su iskazane na sajtu www.bluzon.store su izražene u dinarima (RSD) na srpskoj verziji sajta, odnosno u evrima (EUR) na engleskoj verziji sajta i u njih je uračunat PDV. Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja. Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

4. Odustanak od kupovine

Fizičko lice

4.1. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije, kupac-fizičko lice koje je porudžbinu izvršilo kupovinom na daljinu, putem interneta, bez prethodnog uvida u proizvod koji se kupuje, može odustati od kupovine proizvoda u roku od 14 dana od dana prijema robe, slanjem obrasca za odustanak. U slučaju odustanka, a ukoliko je roba već isporučena, kupac je dužan vratiti robu u istom stanju u kom ju je i primio, najkasnije u roku od 14 dana od dana slanja obrasca za odustanak, a Prodavac mu je dužan vratiti novac. Kupac i Prodavac se mogu sporazumeti da se umesto povraćaja novca kupcu dostavi druga stvar u vrednosti prvobitno kupljene stvari, odnosno druga stvar niže vrednosti od vrednosti prvobitno kupljene stvari uz vraćanje razlike u novcu od strane Prodavca, odnosno druga stvar veće više vrednosti od vrednosti prvobitno kupljene stvari uz doplatu razlike u novcu od strane kupca.

4.2. Po prijemu vraćenog proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na  način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvrđuje ovlašćeno lice u BLUZON-u, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, kupcu će se odbiti vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

4.3. Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke robe proizvedene

Pravno lice

4.4. Pravno lice može odustati od kupovine robe uz povraćaj novca samo u slučaju nedostataka, odnosno nesaobraznosti robe, pod uslovima i u rokovima propisanim Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije.

5. Nedostaci robe, odnosno nesaobraznost proizvoda

5.1. BLUZON odgovara za nedostatke proizvoda, odnosno nesaobraznost robe, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije.

5.2. Kupac može da dâ obaveštenje o nedostacima robe elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, putem mejla.

5.3. Uz slanje reklamacije, neophodno je da kupac pošalje i digitalnu fotografiju oštećenih delova artikla koji je naveden u reklamaciji.

5.4. BLUZON će po prijemu obaveštenja o nedostacima bez odlaganja na pouzdan način ispitati da li je obaveštenje opravdano i najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog u slučaju kupca koji je fizičko lice, odnosno 30 (trideset) dana u slučaju kupca-pravnog lica, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljeno obaveštenje.

5.5. Istovremeno sa odlučivanjem po reklamaciji, po potrebi, uz dogovor sa kupcem biće dogovoreno preuzimanje oštećenog artikla.

6. Rok i uslovi isporuke

6.1. BLUZON isporučuje svoje proizvode koristeći usluge brze pošte. Standardni rok isporuke je 5-7 dana na teritoriji Srbije, odnosno od 7-15 dana za internacionalne isporuke. Postoji mogućnost da paket stigne I izvan predviđenog, standardnog roka, što isključivo zavisi od trenutnih epidemioloških mera, rada kurirskih službi I procesa carinjenja u vašoj zemlji.

6.2. Troškovi dostave proizvoda na željenu adresu na teritoriji Srbije iznose 250 rsd I njih snosi Kupac, dok za porudžbine vrednosti preko 10.000 rsd troškove dostave na teritoriji Srbije snosi Prodavac.

6.3. Troškovi internacionalne isporuke zavise od lokacije na koju se proizvodi isporučuju. Prodavac ne pokriva takse, poreze I ostale troškove koji mogu nastati prilikom carinjenja u vašoj zemlji.

7. Zaštita ličnih podataka

7.1. U ime BLUZON d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u BLUZON d.o.o odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

8. Marketing aktivnosti

8.1. Prodavac poziva kupca, da dostavi lične podatke – e-mail adresu, a u svrhe slanja periodičnog informativnog newsletter-a u cilju budućeg informisanja o akcijama, novim proizvodima i ostalim marketinškim aktivnostima.

8.2. Pravni osnov za obradu ličnih podatka za marketinške svrhe je pristanak lica na koje se podaci odnose.

8.3. Pristanak se daje eksplicitno davanjem saglasnosti na uslove Politike privatnosti BLUZONA, kao i prijavom za primanje newsletter-a i marketinške komunikacije.

8.4. Podaci koji se obrađuju po osnovu ove saglasnosti koristiće se u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka Prodavca, samo u napred navedene svrhe i samo od strane ovlašćenih lica Prodavca.

8.5. Dostavljanjem podataka, omogućavate nam da iste koristimo na neodređeno vreme bez naknade u cilju Vašeg informisanja o našim aktivnostima i poboljšanja kvaliteta usluga, a sve po principu dobrovoljnosti. U slučaju zloupotrebe podataka van pomenutih ciljeva, imate pravo na naknadu štete u skladu sa zakonom.

8.6. U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost I da se odjavite sa liste primanja newsletter-a to možete učiniti jednostavnim klikom u okviru primeljenog newsletter-a.

8.7. Sve primedbe ili komentare možete dati na telefonski broj +381 66 55 94 804, kao i na e-mail: info@bluzon.store

9. Obaveza informisanja

9.1. Objavljivanjem Uslova poslovanja na internet stranici BLUZON-a smatraće se da je Prodavac izvršio svoje obaveze u pogledu obaveštavanja Kupca, u skladu sa zakonom.

10. Opšte odredbe

10.1. Kupac posebno garantuje za tačnost svih podataka koje je ostavio prodavcu. Kupac takođe potvrđuje da je sve podatke potvrdio na nesporan način kao svoje lične. Prodavac garantuje potrošaču zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupca, odnosno da isti neće biti upotrebljavani za bilo koju drugu svrhu osim za realizaciju ovog ugovora. Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primenjuju se odredbe Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih zakonskih propisa Republike Srbije.

10.2. Ovi Uslovi poslovanja stupaju na snagu od dana objavljivanja na internet stranici BLUZON-a.

10.3. BLUZON ima pravo da izmeni i dopuni ove Uslove poslovanja u bilo kom trenutku.

11. Intelektualna svojina

11.1. Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na sajtu www.bluzon.store predstavlja intelektualnu svojinu Prodavca ili trećih lica od kojih je Prodavac dobio saglasnost za njegovo korišćenje. Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta www.bluzon.store u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Prodavca.