Ko smo mi

Bluzon , Adresa: Sveti Nikolaj Žički 21/5, 36000 Kraljevo , Email: info@bluzon.store , Telefon: +381 66 55 94 804 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Bluzon  prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa stanovanja
IP adresa
Druge podatke o ličnosti:
Adresa za isporuku robe

Svrha obrade i pravni osnov

Bluzon  koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Pružanje osnovnih usluga
Korisnička podrška
Komunikacija sa  korisnicima
Ponude novih proizvoda i usluga

Bluzon  podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

Pristanak
Zaključenje ili izvršenje ugovora
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka:

Bluzon ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Bluzon  štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka

Bluzon  čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 10 godina.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Bluzon  ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Bluzon  ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Bluzon  ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Bluzon na sledeće načine:
Adresa: Sveti Nikolaj Žički 21/5, 36000 Kraljevo, Email: info@bluzon.store, Telefon: +381 66 55 94 804

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.